Mottagningen öppet  helgfri

Onsd Torsd Fred 8-16.

Korpens lättgympa

Startar Onsdagen 2/3 kl 14-15                        Plats samlingssalen                                      

 Kommande föreläsningar:

Se under Aktiviteter

Musik och sång för personer med en demensdiagnos och anhöriga för ökat välbefinnande i vardagen

 

Hjärt och Lung Räddning

 KSVF gick HLR-utbildning

 2021-09-29

Länk till Intyg

Kungsholmens Sjukvårdsförening

Vår mottagning

 

Behandlingar

Kungsholmens Sjukvårdsförening genomför för medlemmar  kostnadsfria hem- och mottagningsbesök av distriktssköterska.

Du kan få hjälp på mottagningen eller via hembesök med:

Om oss

Kungsholmen var fattigt i slutet av 1800-talet. I maj 1888 stiftades Föreningen för sjukvård i fattiga hem av Ebba Lind af Hageby. Förebilden av engelsk. Den plan som Ebba Lind af Hageby lade fram från början var väl genomtänkt och grundade sig på studier av sjukvård i hemmen, sådan den börjat utövas i England under benämningen district nursing. Detta slags vård behövdes mer än väl, eftersom sjukhusens platser inte räckte till för medellösa sjuka, som behövde vård under längre tid, men som inte direkt krävde sjukhusvård.