Anne-Charlotte ”Lotta” Nolin
Verksamhetschef
Distriktssköterska

Leg sjuksköterska med inriktning allmän hälso- och sjukvård. Distriktssköterskeutbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt sedan 2007.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande ortopedi, urologi, lungsjukdomar, kirurgi, samt öron-näsa-hals.

Tjänstgjort inom öppna hälso- och sjukvården vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande akut och långvarig smärta, omvårdnad, beroendetillstånd, ortopedi, sårvård samt vaccinationer.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.

Ylva Flodman
Distriktssköterska

Leg sjuksköterska med inriktning medicin/kirurgi.
Distriktssköterske-  utbildning inom öppen hälso- och sjukvård sedan 1994.

Tjänstgjort inom sluten omfattande ortopedi, kirurgi, öron, ögon,  geriatrisk vård.

Tjänstgjort inom öppen hälso- och sjukvård vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande 

ortopedi,vaccinationer, hemsjukvård, omvårdnad, sårvård.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl privat.