Anne-Charlotte ”Lotta” Nolin
Verksamhetschef
Distriktssköterska

Leg. sjuksköterska med inriktning allmän hälso- och sjukvård. Distriktssköterske-utbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt sedan 2007.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande ortopedi, urologi, lungsjukdomar, kirurgi, samt öron-näsa-hals.

Tjänstgjort inom öppna hälso- och sjukvården vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande akut och långvarig smärta, omvårdnad, beroendetillstånd, ortopedi, sårvård samt vaccinationer.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.

Ylva Flodman
Distriktssköterska

Leg. sjuksköterska med inriktning medicin/kirurgi.
Distriktsköterske-utbildning inom öppen hälso-sjukvård sedan 1994.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande ortopedi, kirurgi, öron, ögon,  geriatrik.

Tjänstgjort inom öppen hälso- och sjukvård vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande ortopedi,  vaccinationer, hem-sjukvård, omvårdnad, sårvård.

Regelbunden vidare-utbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.