Ylva Flodman
Verksamhetschef
Distriktssköterska

Leg. sjuksköterska med inriktning medicin/kirurgi.
Distriktsköterske-utbildning inom öppen hälso-sjukvård sedan 1994.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande ortopedi, kirurgi, öron, ögon,  geriatrik.

Tjänstgjort inom öppen hälso- och sjukvård vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande ortopedi,  vaccinationer, hem-sjukvård, omvårdnad, sårvård.

Regelbunden vidare-utbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.