Anne-Charlotte ”Lotta” Nolin

Verksamhetschef

Distriktssköterska

 

Leg sjuksköterska med inriktning allmän hälso- och sjukvård. Distriktssköterskeutbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt sedan 2007.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande ortopedi, urologi, lungsjukdomar, kirurgi,  samt öron-näsa-hals.

Tjänstgjort inom öppna hälso- och sjukvården vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande akut och långvarig smärta, omvårdnad, beroendetillstånd, ortopedi, sårvård samt vaccinationer.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.

Mona Krahner

Distriktssköterska

Leg sjuksköterska med inriktning medicin /kirurgi. Distriktssköterskeutbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt sedan 1995.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande geriatrisk vård, mag/tarm, medicin/kirurgi samt ögonvård.

Tjänstgjort inom öppna hälso- och sjukvården vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande hemsjukvård, allergi-/astmapatienter,  sårvård,  diabetes-mottagning samt vaccinationer.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.