Kommande: 

 

INSTÄLLD

2020-04-15 Kl 14 – 15 ”Musik och sång för personer med en demensdiagnos och anhöriga för ökat välbefinnande i vardagen

 Leg Arbetsterapeut Helena Hallinder

INSTÄLLD

 

Genomförda:

 

2019-11-27 ”Fallolyckor” Medicine doktor Stina Ek

 

2019-10-16 ”Fysisk aktivitet och stillasittande” Postdoktoral Ing-Mari Dohrn

 

2019-03-28 ”Depression hos äldre” Medicine doktor Linnea Sjöberg

 

2018-09-27 ”Tema Fotvård”

 

2018-05-17 ”Kungsholmens historia” (Föreningens 125-års jubileum)

 

2017-11-08 ”Demens” Silviasjuksköterskan Leila Haapaniemi

 

2017-10-18 ”Diabetes” Professor Kerstin Brismar

 

2017-05-11 ”Stress” Dr Margareta Wåström

 

2017-03-21 ”Sömn” Sömnforskare Christina Sandlund

 

2016-10-11 ”Smärta ” Dr Margareta Wåström