Kommande:

2019-10-19  Kl 14-15 Demens och demensprevention” Postdoktoral Shireen Sindi

2019-11-27 Kl 14-15 Fallolyckor” Docent Anna-Karin Welmer och Doktorand Stina Ek

Våren 2020, ”Fysisk aktivitet” Postdoktoral Ing-Mari Dohrn

Exakta datum för denna föreläsningar är just nu ej fastställda.

Genomförda:

2019-03-28 ”Depression hos äldre” Medicine doktor Linnea Sjöberg

2018-09-27 ”Tema Fotvård”

2018-05-17 ”Kungsholmens historia” (Föreningens 125-års jubileum)

2017-11-08 ”Demens” Silviasjuksköterskan Leila Haapaniemi

2017-10-18 ”Diabetes” Professor Kerstin Brismar

2017-05-11 ”Stress” Dr Margareta Wåström

2017-03-21 ”Sömn” Sömnforskare Christina Sandlund

2016-10-11SmärtaDr Margareta Wåström