Kommande:

Depression hos äldre
Torsdag en 28 mars 2019 kl. 14:00

Samlingssalen, John Ericssonsgatan 13

Föredraget hålls av Medicine Doktor och forskare Linnea Sjöberg vid
Karolinska Institutet

Områden som bland annat kommer att belysas är:
• Övergripande information om vad depression är
• Riskfaktorer för depression
• Konsekvenser av depression
• Vad händer i kroppen vid en depression
• Behandling av depression

Gratis kaffe kommer att serveras till våra medlemmar

O.S.A. till Kungsholmens Sjukvårdsförening, telefon: 08-650 75 68
eller e-post till mottagning.ksvf@telia.com senast 27 mars 2019.

Inbjudan föreläsning Depression hos äldre 190328

 

Genomförda:

TEMA FOTVÅRD 2018-09-27