Ekonomi

 

Föreningens huvudintäkter utgörs av erhållna medlemsavgifter, fondmedel, gåvor, utdelningsmedel

från sjukvårdsföreningens värdepappersportfölj samt resultat från årets värdepappersomsättning.

 

 

 Årsredovisning 2020