Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att föreningar inom vård & omsorg öppet visar föreningsfakta. Syftet är att belysa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar lika seriöst som våra offentliga kollegor. Vår förening iakttar följaktligen samma högt ställda krav och riktlinjer och vill bidra till transparens och öppenhet.

Kungsholmens sjukvårdsförening, org.nr 802006–4062, har sitt säte i Stockholm.
Föreningen drivs ideellt utan vinstintresse och har sin mottagning i Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13, 112 22 Stockholm. Vår verksamhet är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården. Föreningen innehar medlemskap i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna (Almega) och omfattas därmed av det kollektivavtal som tecknas mellan Vårdföretagarna och Vårdförbundet.

Föreningens ändamål är att kostnadsfritt lämna hälso- och sjukvård till behövande bosatta inom stadsdelen Kungsholmen i Stockholm som är medlemmar i föreningen genom av föreningen anställda legitimerade sjuksköterskor. Även personer, som endast är verksamma inom stadsdelen Kungsholmen, kan beredas hälso- och sjukvård vid föreningens mottagning, förutsatt att de är medlemmar i föreningen.

Vår mottagning bemannas av två deltidsanställda distriktssköterskor och mottagningen är tillgänglig alla vardagar för våra patienter. Våra sköterskor tillhandahåller även vård vid hembesök hos patient. F.n. är ca 350 personer medlemmar i föreningen och flertalet av dessa också patienter vid vår mottagning.