Från och med 25 maj 2018 beslutad GDPR-policy har ersatt tidigare gällande lagstiftning om personuppgiftshantering (PUL) för de patienter som vi behandlar. Läs vår uppdaterade integritetspolicy.