Besöksadress: John Ericssonsgatan 13, 112 22  Stockholm

Postadress:       Box 22522, 104 22  Stockholm

Uppge ditt namn och telefonnummer på vår telefonsvarare. Vi ringer upp så snart vi kan.

Telefon: 08-650 75 68

Fax:          08-650 78 68

 

E-post till sköterskemottagning:          mottagning.ksvf@telia.com

E-post till styrelse/administration:     ekonomi.ksvf@telia.com

 

9 + 9 =

Kungsholmens Sjukvårdsförening, John Ericssonsgatan 13, 112 22 Stockholm, Sverige