Promenadgruppen startar Fred 16 april kl 1300.
Varje fredag fram till sommaruppehåll.

Anmälan hos mottagningssköterskan Ylva.

Tel. 08-650 75 68