För verksamhetsår 2020 består sjukvårdsföreningens styrelse av fem ordinarie ledamöter och en suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Leif Ström 

Gunnel Frykman

Britt Novak

Ingrid Ekenman Weck

Linnéa Sjöberg

Suppleanter

Els-Britt Sellin