För verksamhetsår 2019 består sjukvårdsföreningens styrelse av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Peter Sellin, ordförande

Linnea Sjöberg, vice ordf.

Ingrid Ekenman Weck

Teresia Innala

Mikael Grundström
Suppleanter

Leif Ström

Els-Britt Sellin