För verksamhetsår 2020 består sjukvårdsföreningens styrelse av fem ordinarie ledamöter och en suppleanter.

Ordinarie ledamöter

Staffan Ericsson

Linnéa Sjöberg

Leif Ström 

Gunnel Frykman

Ingrid Ekenman Weck

Suppleanter

Els-Britt Sellin