Bakgrund och historik

Kungsholmen var fattigt i slutet av 1800-talet.

I maj 1888 stiftades Föreningen för sjukvård i fattiga hem av Ebba Lind af Hageby. Förebilden av engelsk. Den plan som Ebba Lind af Hageby lade fram från början var väl genomtänkt och grundade sig på studier av sjukvård i hemmen, sådan den börjat utövas i England under benämningen district nursing. Detta slags vård behövdes mer än väl, eftersom sjukhusens platser inte räckte till för medellösa sjuka, som behövde vård under längre tid, men som inte direkt krävde sjukhusvård.

Onsdagen den 17 maj år 1893 hölls ett konstituerande möte till vad som sedan skulle komma att kallas Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms församling. Syftet var att verka för sjukvården i fattiga hem inom Kungsholms församling. En sådan förening hade bildats redan fem år tidigare i Adolf Fredriks församling.

Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms församling heter numera Kungsholmens Sjukvårdsförening.

De behövande fick förutom sjukvård hjälp med hygien och undervisning om hur smitta kunde undvikas. Man kunde också få såpa, mat, kläder och badhusbiljetter.

Genom att medverka i en syförening och ordna med basar, samlade några damer ihop de första medlen till föreningen och man såg med stor tillförsikt en framtid för föreningen. Bland de första, som tecknade bidrag till föreningen, var Drottning Sofia (gift med Kung Oscar II av Sverige och Norge). Som kuriosa kan nämnas att även Tsaren av Ryssland år 1904 lämnade ett bidrag till föreningen.

Under det första året vårdades 103 patienter av sjukvårdsföreningen.

Under de fem första åren 1893—1898 vårdade föreningen 1000 personer. De lungsjuka utgjorde under många år den största gruppen. Under samma tidsperiod delade föreningen ut 5120 matportioner och 10200 liter oskummad mjölk, liksom ägg, saft och på läkarordination även vin och medicin. Med tanke på hygienen delade man även ut badbiljetter. Behövande kunde också få möjlighet att låna linne, sängkläder och sjukvårdsartiklar.

Den 5 november 1917 talade man för första gången om Molanderska fonden, en stor donation, vars avkastning årligen utdelades till fem sjukvårdsföreningar, bland dem Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms församling. Fonden, som förvaltades av Handelsbanken, har betytt och betyder alltjämt oerhört mycket för föreningens verksamhet.