Sjukvårdsföreningen har sin mottagning i Kungsholmsgården,

John Ericssonsgatan 13.