Kristina Höckerdal Verksamhetschef Distriktssköterska

Leg sjuksköterska med vidareutbildningar  inom medicin/kirurgi. Distriktssköterskeutbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt sedan 1994.

Tjänstgjort tio år inom slutna vården omfattande onkologi, infektion och geriatrik.

Därefter tjänstgjort trettiotre år inom öppen sjukhusansluten hemsjukvård, vårdcentral och även inom privat öppen vårdverksamhet

Flera tjänster har varit arbetsledande bl.a. vid sjukhusansluten hemsjukvård samt vid Östermalms sjukvårdsförening.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.

Mona Krahner Distriktssköterska

Leg sjuksköterska med inriktning medicin /kirurgi. Distriktssköterskeutbildning inom öppen hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt sedan 1995.

Tjänstgjort inom sluten vård omfattande geriatrisk vård, mag/tarm, medicin/kirurgi samt ögonvård.

Tjänstgjort inom öppna hälso- och sjukvården vid vårdcentraler, privat vårdverksamhet omfattande hemsjukvård, allergi-/astmapatienter,  sårvård,  diabetes-mottagning samt vaccinationer.

Regelbunden vidareutbildning med olika kurser både inom innehavda tjänster såväl som privat.