Föreningen är endast verksam inom stadsdelen Kungsholmen och har till uppgift att genom anställda sjuksköterskor lämna vård till företrädesvis äldre sjuka och behövande inom stadsdelen.