Sjukvårdsföreningen har som sitt verksamhetsområde stadsdelen Kungsholmen.

Våra distriktssköterskor tar kostnadsfritt emot alla medlemmar som bor inom stadsdelen

dels vid vår mottagning dels vid hembesök.

För våra medlemmar på stora Essingen erbjuder vi endast mottagningsbesök.

Mottagningen tar även emot personer som endast är verksamma inom stadsdelen

förutsatt att de är medlemmar i föreningen.